Dernekler Cenneti Avusturya (1)

Avusturya'da sadece Türkiye kökenlilerin kurduğu yüzlerce dernek (STK) bulunmakta. ''Sivil Toplum'' kavramından türeyen dernekçiliği ne kadar biliyoruz. Dernekler Ne Yapar? Ne Yapmaz? Bir den fazla yazı halinde sunacağımız araştırmada, Derneklerin önemine ışık tutacağız.
 Tarih: 24-12-2019 11:05:09   Güncelleme: 25-12-2019 10:04:09
Dernekler Cenneti Avusturya (1)

Adem Çetin

Avusturya’da  Sivil toplum kavramının teorik temelleri 18 yüzyıla dayanmaktadır.

Ama, sivil toplum kavramının düşünsel temelleri Aristo’nun eserlerine kadar dayanmaktadır.

Günümüzde sivil toplum artık siyasi ve ekonomik toplumdan özerk olan toplumu ifade etmektedir.

Bugünde sivil toplum devlet ile birey arasında var olan toplumu ifade eden bir kavramdır.

Ancak kavram bununla da sınırla değildir bu toplum aynı zamanda, aktif, katılımcı, özerk ve yurttaş bilincine sahip olarak hareket eden bir toplumdur.

Günümüz dünyasında STK’lar giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Bugün STK’ların karar alma mekanizmasına katılım şekli ve oranı bir ülkedeki demokrasi standartlarının seviyesini belirler olmuştur.

STK kavramı, çıkar ve baskı grupları, oda ve borsalar, işçi ve işveren temsilci örgütleri, belirli toplumsal grupların haklarını savunan kurumlar, kamu yararına çalışan

örgütler, düşünce üreten kurumlar ile diğer dernek ve vakıflar gibi sosyal çok sayıda ve çeşitli kuruluşları kapsayacak şekilde geniş alınmıştır.

Avrupa modeli katılımcı demokrasinin yaşandığı Avusturya’da, STK’lara önemli bir rol düşmekte ve Avusturya kurumları tüm sivil toplum kuruluşlarının Avusturya

yönetiminde karar alma sürecinde demokrasinin verdiği mecburiyetten dolayı etkili olmasını istemektedir.

 

Sivil Toplum

Sivil toplum, devlet kurumlarının dışında kendini yönlendirebilen, hak ve özgürlüklerini savunabilen özgür ve özerk vatandaşlardan oluşan topluluklardır.

Demokrasinin gelişmesiyle bir takım kesimler kendi hak ve çıkarlarını korumak amacıyla örgütlenmeleri sonucu ortaya çıkmıştır.

Sivil toplum bir nevi toplumun kendi kendini yönlendirmesidir.

Dernekler ve sendikalar sivil topluma örnektir.

 

Sivil toplum bir toplum tipini tanımlamaktadır.

Peki, nasıl bir toplum modelini tanımlamaktadır?

Sivil toplum her şeyden önce “sivil” olan bir toplumdur.

Bu durumda, çeşitli devlet kurumları telkinleri ile kurulan sivil toplum kurumları, bağımsız

hareket edemedikleri sürece, sivil toplum kurumları olma özelliği taşımamakta, telkin aldığı otoritenin emrine itaat etme zorunluğu taşır.

 

Sivil Toplumun İşlevleri

- Bireysel hak ve özgürlükleri devletin tek taraflı baskısından koruyarak güvence altına almak

- Bireylerin ve toplumun istek ve kaygılarını dile getirmek, hak ve çıkarlarını korumak

- Toplumda demokratik anlayışın, yönetimde demokratik ilkelerin yerleşmesine katkıda bulunmak

- İktidar karşısında kamuoyu oluşturup baskı kurarak siyasi kararların alınmasında etkili olmak

- İhtiyaç sahiplerine yardım, sağlık, eğitim gibi konularda gönüllü kamu hizmetinde bulunarak bu alanlarda devletin yükünü azaltmak.

Dernek nedir?

Çeşitli maksatlarla bir araya gelen idealist kimselerin meydana getirdiği topluluktur.

Derneklerde kazanç paylaştırma maksadı olmaz.

Derneği meydana getiren kimseler bilgilerini, çalışmalarını birleştirirler.

Bütün derneklerin bir tüzüğü vardır.

Bu tüzükte derneğin adı, amacı, kurucularının adları, derneğe girmek için gerekli şartlar,

genel kurulun ve yönetim kurulunun ne şekilde çalışacağı gibi hususların belirtilmesi şarttır.

Avusturya dernekler kanununda derneklerin tanımı; Dernek kişilerin bir araya gelmesiyle kurulur, yani kişiler üzerine inşa edilir.

 

Dernekler kazanç ve kar amacı gütmezler.

Dernekler tüzel kişiliğe sahiptir.

Bugün, dernekler, vakıflar, sendikalar, konfederasyonlar, işveren kuruluşları, profesyonel federasyonlar, meslek kuruluşları, birlikler, odalar, yerel birlikler, kooperatifler ve

medya gibi tüzel kuruluşlar artık dünyada STK olarak kabul edilmektedir.

Bir kuruluşun sivil toplum kuruluşu sayılması için her şeyden önce devlet dışı bir kuruluş olması gerektiği genel kabul görmektedir.

Birleşmiş Milletler Ekonomi ve Sosyal Konseyinin STK tanımı şöyledir; “devletlerarası anlaşma temeline dayanmayan bütün uluslar arası örgütler hükümet dışı örgüttür”

 

Avrupa Birliği ve Avusturya’da STK’ların Olması Gereken Konumları

Kar amacı gütmemek,

Siyasi ve ekonomik aktörlerden bağımsız hareket etmek,

Gönüllülük esasına dayanmak,

Bürokratik olmayan esnek bir yapıya sahip olmak,

Karar ve uygulamalarda katılımcı yaklaşımı benimsemek yani halkın katılımını ve güçlenmesini sağlamaya odaklanmak,

Politika ve stratejileri ile mevcut yönetim ve uygulamaları, amaçları doğrultusunda etkileyebilmek,

Dürüstlük, tutarlılık, açıklık, saydamlık, yardımseverlik, hoşgörü ve hizmet anlayışına sahip olmak gibi değerleri benimsemek.

Buradan STK’ların toplumdaki yeri ve işlevleri de belirlenmiş oluyor.

STK’lar devlet ile bireyler arasında, sivil toplum yararına çalışan kuruluşlardır.

En geniş tanımı ile sivil toplumdan kaynaklanan bütün demokratik kuruluşlar ve birlikler de STK’dır.

Dini gruplar ve cemaatler, kültür dernekleri, spor ve hobi kulüpleri, vatandaş formları, yurttaş inisiyatifleri, meslek birlikleri, sendika ve kooperatifler, alternatif kurumlar,

çiftçi grupları, hemşeri dernekleri, çevreciler, tüketici koruma örgütleri, kadın örgütleri, hayvanları koruma örgütleri, mahalle temsilcileri, kent konseyleri v.b. sivil

toplumun bir parçasıdır.

Bütün bu bilgilerin ışığında, yüzlerce derneğin (STK) işlevlerine, yaptıklarını sizlere ulaştırmaya çalışacağız.

Zira STK’lar sivil toplum yararına kurulmuş, onlara hizmet etmek iddiasıyla yola çıkmışlardır.

Amacımız, STK’ların hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve yararlanılmasını sağlamaktır.

Dosya olarak başladığımız bu araştırmada, STK Avrupa Birliği normları, STK Avusturya yasalarından yola çıkarak ve alıntılar yaparak, Dernekleşmenin gerekliği üzerinden ‘’Sivil Toplum’’ bilincini açıklamaya çalıştık.

Yazımızın ikinci bölümünde, Avusturya’da mevcut genel dernekleri, özelde ise, Türkiye göçmenlerinin kurdukları STK’lar üzerinde yaptığımız araştırmaların sonuçlarını yayınlayacağız. /virgül

Etiketler
  Bu haber 8560 defa okunmuştur.   Kaynak: Haber Merkezi
  YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Analiz-Yorum Haberleri
 1. Viyana’da Corona Virüsü Şüphesi Viyana’da Corona Virüsü Şüphesi

  Kızılay’dan Yardım Çağrısı: 66 Milyar Liralık Deprem Vergisi Nere.. Kızılay’dan Yardım Çağrısı: 66 Milyar Liralık Deprem Vergisi Nerede?

  Erdoğan: ‘’Bizim iktidarımızda önemli depremler oldu’’ .. Erdoğan: ‘’Bizim iktidarımızda önemli depremler oldu’’

  Aşağı Avusturya’da 567 Belediye’de Seçimler Yapılıyor Aşağı Avusturya’da 567 Belediye’de Seçimler Yapılıyor

 1. Pizzacıda Cinayet Pizzacıda Cinayet

  Damadın babasıyla gelinin annesi kaçtı, düğün iptal edildi Damadın babasıyla gelinin annesi kaçtı, düğün iptal edildi

  AMS Hangi Durumlarda İşsizlerin Maaşını Kesiyor? AMS Hangi Durumlarda İşsizlerin Maaşını Kesiyor?

  Otobüs Evi Yıktı: 4 Yaralı Otobüs Evi Yıktı: 4 Yaralı

  Direğe Çarpan Araç İkiye Ayrıldı Direğe Çarpan Araç İkiye Ayrıldı

  “Tüketim tarihi geçen ürünler, çamaşır suyu ile yıkanıp döner yap.. “Tüketim tarihi geçen ürünler, çamaşır suyu ile yıkanıp döner yapılıyor”

  Sosyal Yardım Müdürü Cinayeti: Ömür Boyu Hapis Sosyal Yardım Müdürü Cinayeti: Ömür Boyu Hapis

  Bezirkshauptmannschaft Cinayeti, İntikam Mı? Bezirkshauptmannschaft Cinayeti, İntikam Mı?

  Avusturya’da her dört insandan biri, bir kez de olsa ruhsal bir r.. Avusturya’da her dört insandan biri, bir kez de olsa ruhsal bir rahatsızlık geçirmekte

  Viyana’da Sekiz İşçinin Patronu, Üç Aylık Maaşları Ödemeden Kaçtı.. Viyana’da Sekiz İşçinin Patronu, Üç Aylık Maaşları Ödemeden Kaçtı

  Viyana’da Corona Virüsü Şüphesi Viyana’da Corona Virüsü Şüphesi

  Hallstatt turist sayısını azaltmak için önlem alıyor Hallstatt turist sayısını azaltmak için önlem alıyor

  Kurz: ‘’Sosyal Haklar, Çalışmak İstemeyenler İçin Değildir’’ .. Kurz: ‘’Sosyal Haklar, Çalışmak İstemeyenler İçin Değildir’’

  'Geçinemiyorum diyenlerin maaşları düşürülsün’ demişti: Naylon fa.. 'Geçinemiyorum diyenlerin maaşları düşürülsün’ demişti: Naylon faturadan hapis yatmış!

  Gurbetçilerin oy hakkı kaldırılsın kampanyası Gurbetçilerin oy hakkı kaldırılsın kampanyası

  Çin'de ortaya çıkan yeni virüse, başka ülkelerde de rastlanmaya b.. Çin'de ortaya çıkan yeni virüse, başka ülkelerde de rastlanmaya başlandı

  Martha Bißmann SÖZ Partisinden Liste Başı Aday Martha Bißmann SÖZ Partisinden Liste Başı Aday

  Avusturya’da Patronlar AMS’yi, AMS İşsizleri Sömürüyor Avusturya’da Patronlar AMS’yi, AMS İşsizleri Sömürüyor

  Stres saçları nasıl beyazlatıyor? Stres saçları nasıl beyazlatıyor?

  KHK'lı göndermesi yapan Babil dizisi KHK'lı göndermesi yapan Babil dizisi

  Resmi Duyuru: Deprem Yardımlarını Sadece AFAD Toplayabilir! Resmi Duyuru: Deprem Yardımlarını Sadece AFAD Toplayabilir!

  Almanya’da Silahlı Saldırı: 6 Ölü Almanya’da Silahlı Saldırı: 6 Ölü

  Viyana’da Yankesicilere Dikkat Viyana’da Yankesicilere Dikkat

  Türk Büyükelçiliğine Pankartlı Saldırı Düzenleyen de Oradaydı .. Türk Büyükelçiliğine Pankartlı Saldırı Düzenleyen de Oradaydı

 1. Avusturya’da Türk Sucukları Piyasadan Geri Toplanıyor Avusturya’da Türk Sucukları Piyasadan Geri Toplanıyor

  Otobüsün İçine Büyük Tuvaletini Yaptı Otobüsün İçine Büyük Tuvaletini Yaptı

  Pizzacıda Cinayet Pizzacıda Cinayet

  700 bin kişiye sahte yolla Türkiye'den emeklilik 700 bin kişiye sahte yolla Türkiye'den emeklilik

  Samet A. Çocuklarını Öldürdüğünü Hatırlamadığını Söyledi .. Samet A. Çocuklarını Öldürdüğünü Hatırlamadığını Söyledi

  Viyana’da, Sığınmacı İrfan A.’ nın Donarak Öldüğü Tespit Edildi .. Viyana’da, Sığınmacı İrfan A.’ nın Donarak Öldüğü Tespit Edildi

  Avusturya Konsolosluğu: Geri Döneceğini İspat Et! Avusturya Konsolosluğu: Geri Döneceğini İspat Et!

  Damadın babasıyla gelinin annesi kaçtı, düğün iptal edildi Damadın babasıyla gelinin annesi kaçtı, düğün iptal edildi

  AMS Hangi Durumlarda İşsizlerin Maaşını Kesiyor? AMS Hangi Durumlarda İşsizlerin Maaşını Kesiyor?

  Yılın İlk Ölümcül Kazası St. Pölten’de Yaşandı: 2 Ölü .. Yılın İlk Ölümcül Kazası St. Pölten’de Yaşandı: 2 Ölü

  Hakan Şükür Überci Oldu Hakan Şükür Überci Oldu

  Avusturya’da Artık İşsizlerin, Nasıl İş Bulacağına Bilgisayar Kar.. Avusturya’da Artık İşsizlerin, Nasıl İş Bulacağına Bilgisayar Karar Verecek

  Genç kadın iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş ol.. Genç kadın iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

  Başbakan Kurz’un Fotoğrafındaki Ayrıntı Başbakan Kurz’un Fotoğrafındaki Ayrıntı

  Kufstein Atib Camisinde Yaşananlar Türkiye Gündeminde Kufstein Atib Camisinde Yaşananlar Türkiye Gündeminde

  Avusturya’da Hastalık İzni (Krankenstand) Avusturya’da Hastalık İzni (Krankenstand)

  Yolcu uçağı düştü: 170'ten fazla yolcu ve mürettebattan 'kurtulan.. Yolcu uçağı düştü: 170'ten fazla yolcu ve mürettebattan 'kurtulan yok'

  Otobüs Evi Yıktı: 4 Yaralı Otobüs Evi Yıktı: 4 Yaralı

  2020’de Avusturya’da Yürürlüğe Giren ‘’Bakım İzni Yasası’’.. 2020’de Avusturya’da Yürürlüğe Giren ‘’Bakım İzni Yasası’’

  399 Euro’luk TV’ye yanlışlıkla 30.99 Euro etiket ortalığı karıştı.. 399 Euro’luk TV’ye yanlışlıkla 30.99 Euro etiket ortalığı karıştırdı

  Türkiye, Atatürk Havaalanı için Fransız şirkete 389 milyon Euro m.. Türkiye, Atatürk Havaalanı için Fransız şirkete 389 milyon Euro maddi tazminat ödeyecek

  Direğe Çarpan Araç İkiye Ayrıldı Direğe Çarpan Araç İkiye Ayrıldı

  2020’de Avusturya’yı Neler Bekliyor? 2020’de Avusturya’yı Neler Bekliyor?

  Graz’da 280 Bin Euro’luk Sosyal İstismar Graz’da 280 Bin Euro’luk Sosyal İstismar

HABER ARŞİVİ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
BİZİ TAKİP EDİN
 • YUKARI